ADAPTOR 24V * 1.2A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

ADAPTOR 24V * 1.2A

ADAPTOR 24V * 1.2A

ADAPTOR 24V * 1.2A

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
24V 1.2A
24V 1.2A

58.000đ   60.000đ