ADAPTOR 29V - 1.8A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

ADAPTOR 29V - 1.8A

ADAPTOR 29V - 1.8A

ADAPTOR 29V - 1.8A

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
29V - 1.8A
29V - 1.8A

90.000đ   95.000đ

29V - 1.2A
29V - 1.2A

65.000đ   65.000đ