DC 5V - 2A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim