Adapter 12V 3A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

Adapter 12V 3A

Adapter 12V 3A

Adapter 12V 3A

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
12V 3A
12V 3A

45.000đ   48.000đ