NGUỒN DC 5V - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

NGUỒN DC 5V

NGUỒN DC 5V

NGUỒN DC 5V

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
DC 5V - 2A
DC 5V - 2A

75.000đ   80.000đ

DC 5V-4A
DC 5V-4A

85.000đ  

DC 5V-6A
DC 5V-6A

95.000đ  

DC 5V-10A
DC 5V-10A

100.000đ  

DC 5V-20A
DC 5V-20A

135.000đ  

DC 5V-30A
DC 5V-30A

155.000đ  

DC 5V-40A
DC 5V-40A

150.000đ  

DC 5V-60A
DC 5V-60A

260.000đ