DC 12V - 2A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

DC 12V - 2A

DC 12V - 2A

DC 12V - 2A

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
NGUỒN DC 12V 2A
NGUỒN DC 12V 2A

40.000đ   55.000đ