ADAPTOR 29V - 1.8A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

ADAPTOR 29V - 1.8A

ADAPTOR 29V - 1.8A

ADAPTOR 29V - 1.8A

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
29V - 1.8A
29V - 1.8A

110.000đ   110.000đ

29V - 1.2A
29V - 1.2A

80.000đ   80.000đ