Adapter 12VDC - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

Adapter 12VDC

Adapter 12VDC

Adapter 12VDC

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
12V 15A
12V 15A

280.000đ   295.000đ

12V 10A
12V 10A

82.000đ   85.000đ

12V 3A
12V 3A

45.000đ   48.000đ

12V 5A
12V 5A

60.000đ   75.000đ