NGUỒN TỔNG DC - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

NGUỒN TỔNG DC

NGUỒN TỔNG DC

NGUỒN TỔNG DC

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
DC 5V - 2A
DC 5V - 2A

75.000đ   80.000đ

NGUỒN DC 12V 2A
NGUỒN DC 12V 2A

40.000đ   55.000đ

Dc 12V-3.2A
Dc 12V-3.2A

42.000đ   55.000đ

DC 5V-4A
DC 5V-4A

85.000đ  

DC 12V-5V(nhỏ)
DC 12V-5V(nhỏ)

65.000đ   75.000đ

DC 5V-6A
DC 5V-6A

95.000đ  

DC 12V-10A (nhỏ)
DC 12V-10A (nhỏ)

95.000đ   100.000đ

DC 5V-10A
DC 5V-10A

100.000đ  

DC 12V-10A (loại đắt)
DC 12V-10A (loại đắt)

119.000đ   125.000đ

DC 5V-20A
DC 5V-20A

135.000đ  

12V 15A (rẻ)
12V 15A (rẻ)

123.000đ   128.000đ

DC 5V-30A
DC 5V-30A

155.000đ  

DC 5V-40A
DC 5V-40A

150.000đ  

DC 5V-60A
DC 5V-60A

260.000đ