Adapter 6V 1.5A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

Adapter 6V 1.5A

Adapter 6V 1.5A

Adapter 6V 1.5A

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
6V 1.5A
6V 1.5A

42.000đ   45.000đ