BỘ ĐỔI NGUỒN ADAPTOR - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

BỘ ĐỔI NGUỒN ADAPTOR

BỘ ĐỔI NGUỒN ADAPTOR

BỘ ĐỔI NGUỒN ADAPTOR

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
36V - 2A
36V - 2A

180.000đ   180.000đ

29V - 1.8A
29V - 1.8A

110.000đ   110.000đ

29V - 1.2A
29V - 1.2A

80.000đ   80.000đ

24V-1.5A
24V-1.5A

70.000đ   75.000đ

12V 15A
12V 15A

280.000đ   295.000đ

12V 10A
12V 10A

82.000đ   85.000đ

12V 3A
12V 3A

45.000đ   48.000đ

12V 5A
12V 5A

60.000đ   75.000đ

 6V 3A
6V 3A

45.000đ   48.000đ

6V 1A
6V 1A

30.000đ   35.000đ

6V 1.5A
6V 1.5A

42.000đ   45.000đ

24V 1.2A
24V 1.2A

62.000đ   65.000đ