DC 12V - 3.2A - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

DC 12V - 3.2A

DC 12V - 3.2A

DC 12V - 3.2A

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
Dc 12V-3.2A
Dc 12V-3.2A

42.000đ   55.000đ