NGUỒN DC 12V - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

NGUỒN DC 12V

NGUỒN DC 12V

NGUỒN DC 12V

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
NGUỒN DC 12V 2A
NGUỒN DC 12V 2A

40.000đ   55.000đ

Dc 12V-3.2A
Dc 12V-3.2A

42.000đ   55.000đ

DC 12V-5V(nhỏ)
DC 12V-5V(nhỏ)

65.000đ   75.000đ

DC 12V-10A (nhỏ)
DC 12V-10A (nhỏ)

95.000đ   100.000đ

DC 12V-10A (loại đắt)
DC 12V-10A (loại đắt)

119.000đ   125.000đ

12V 15A (rẻ)
12V 15A (rẻ)

123.000đ   128.000đ