Adaptor 29VDC - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

ADAPTOR 29V

ADAPTOR 29V

ADAPTOR 29V

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
29V - 1.8A
29V - 1.8A

110.000đ   110.000đ

29V - 1.2A
29V - 1.2A

80.000đ   80.000đ