Sản phẩm khuyến mãi - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

Bộ lưu điện UPS online

Bộ đổi nguồn Adapter

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
Thiếc Thanh T7940
Thiếc Thanh T7940

315.000đ   330.000đ

Dây thiếc hàn
Dây thiếc hàn

280.000đ   320.000đ

36V - 2A
36V - 2A

180.000đ   180.000đ

29V - 1.8A
29V - 1.8A

110.000đ   110.000đ

29V - 1.2A
29V - 1.2A

80.000đ   80.000đ

24V-1.5A
24V-1.5A

70.000đ   75.000đ

12V 15A
12V 15A

280.000đ   295.000đ

12V 10A
12V 10A

82.000đ   85.000đ

12V 3A
12V 3A

45.000đ   48.000đ

12V 5A
12V 5A

60.000đ   75.000đ

 6V 3A
6V 3A

45.000đ   48.000đ

6V 1A
6V 1A

30.000đ   35.000đ

6V 1.5A
6V 1.5A

42.000đ   45.000đ

24V 1.2A
24V 1.2A

62.000đ   65.000đ

DC 5V - 2A
DC 5V - 2A

75.000đ   80.000đ

NGUỒN DC 12V 2A
NGUỒN DC 12V 2A

40.000đ   55.000đ

Biến áp xung
Biến áp xung

60.000đ   70.000đ

Biến áp xung
Biến áp xung

60.000đ   70.000đ

Dây điện đầu vào
Dây điện đầu vào

6.500đ   7.000đ

Dc 12V-3.2A
Dc 12V-3.2A

42.000đ   55.000đ

DC 12V-5V(nhỏ)
DC 12V-5V(nhỏ)

65.000đ   75.000đ

DC 12V-10A (nhỏ)
DC 12V-10A (nhỏ)

95.000đ   100.000đ

DC 12V-10A (loại đắt)
DC 12V-10A (loại đắt)

119.000đ   125.000đ

12V 15A (rẻ)
12V 15A (rẻ)

123.000đ   128.000đ