DC 12V - 5A nhỏ - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoàng Kim

DC 12V - 5A nhỏ

DC 12V - 5A nhỏ

DC 12V - 5A nhỏ

Vật tư sản xuất biến áp

Vật tư sản xuất nguồn Adapter
Linh kiện điện tử
DC 12V-5V(nhỏ)
DC 12V-5V(nhỏ)

65.000đ   75.000đ